I januar 2014 udkommer ”He Is Not Me” på dansk under titlen ”Han er ikke mig”. Dette er muliggjort ved hjælp af frivilligt arbejde fra Ann Woodall, en dansk/engelsk cochlear implant bruger. Ann har arbejdet sammen med os for at gøre opmærksom på cochlear implant teknologien og dens indflydelse på brugerne.

 

Om oversætteren About the translator

Jeg havde ikke engang læst den første side af ”Han er ikke mig”, før jeg vidste, at jeg simpelthen måtte oversætte den til dansk. Fordi Stuarts budskab er så vigtigt: at fortælle, hvad hørenedsættelse gør ved dem, som rammes; at det påvirker hele den hørendes omgangskreds i privatlivet og på arbejdsmarkedet; at der er hjælp at få, men også, at man selv skal arbejde meget ihærdigt for at få den hjælp.

 

Den 19. december 2008 var en skelsættende dato for mig. Den dag gennemgik jeg en cochlear implantat operation. Efter godt 35 år med faldende hørelse trådte jeg atter ind i en verden af lyde, som jeg havde glemt: fuglefløjt, musik, radioprogrammer. Selv om det stadig skal foregå gennem et høreteknisk hjælpemiddel ud over implantatet, så er det en kæmpegevinst. Mon nogen hørende kan forestille sig, hvad det vil sige at skulle undvære musik?

 

Jeg fik mit første høreapparat som 19-årig, da jeg ikke længere kunne skrue mere op for lydstyrken i telefonen på min daværende arbejdsplads. Det viste sig, at jeg havde en arvelig, svag hørenerve. Jeg var teenager, nyforelsket og forfængelig og brugte ikke apparatet de næste 2 år. Så blev jeg nødt til at tage det på. Kort tid efter fik jeg også høreapparat på det andet øre.

 

De næste 25 år var en evindelig kamp med faldende hørelse og deraf forringet kommunikation på arbejdspladsen og i privatlivet. Ved hjælp af en forstærkermikrofon tog jeg en uddannelse som erhvervssproglig korrespondent på Handelshøjskolen, som i dag hedder Copenhagen Business School. Arbejdsmarkedet var – og er – ikke gearet til mennesker med hørenedsættelse, så her oplevede jeg mange nederlag. To gange er jeg blevet afskediget på grund af min dårlige hørelse. Min redning kom i 1999, da jeg fik mulighed for at lære tegnstøttet kommunikation. Dermed kunne jeg aflæse en tolk og skulle ikke længere bruge så mange kræfter på at høre til for eksempel møder på arbejdspladsen. Til gengæld skulle jeg så bruge kræfter på at få arbejdspladsen til at acceptere og forstå, at der var en tolk til stede.

 

Jeg er vokset op i Danmark med en engelsk far og en dansk mor. Min far talte kun engelsk til mig og min bror, og det var det første talesprog, jeg lærte. Siden har jeg arbejdet meget med oversættelse i mit professionelle liv.

 

Med min baggrund som tosproget, svært hørehæmmet, tinnitusramt og cochlear implanteret og med min kærlighed til arbejdet med sprog er jeg meget taknemmelig for at have fået lov til at oversætte Stuarts bog.

 

Tak, Stuart, fordi du har betroet mig oversættelsen af din stærkt vedkommende bog.

 

Ann Woodall, januar 2014

I had barely finished the first page of ‘He Is Not Me’ when I knew that I just had to translate it into Danish, because Stuart’s message is so important: to make known what poor hearing does to those affected; that it affects the entire social circle of the hearing impaired person, in private and in the work market; that help is available, but also that you have to be very persistent in seeking that help.

 

December 19th, 2008, was a crucial date for me. On that day, I underwent a cochlear implant operation. After more than 35 years of decreasing hearing, I re-entered a world of sounds that I had forgotten: birdsong, music, radio programmes. Though I still need an extra assistive device apart from the cochlear implant, what I gained is huge. I wonder whether any hearing person can imagine what it means to endure life without music?

 

I got my first hearing aid when I was 19 years old, and was no longer able to increase the volume of the telephone I used at work. It turned out that I had a hereditary weak hearing nerve. I was in my teens, newly in love, and vain, and didn’t use the hearing aid for the next two years. Then I HAD to wear it. Shortly after, I got a hearing aid for my other ear, too.

 

The next 25 years were an eternal struggle with deteriorating hearing and, hence, impaired communication in the workplace and in my private life. By means of an amplifying microphone, I got an education as a bilingual secretary at Copenhagen Business School. The work market was – and is – not geared for hearing impaired persons, so I suffered a number of defeats. Twice, I’ve been dismissed due to my poor hearing.

 

I was rescued in 1999 when the opportunity to learn sign supported Danish came along. I could then read an interpreter and didn’t have to put so much effort into hearing e.g. at work meetings. On the other hand, I had to put a lot of effort into making the work place understand and accept the presence of an interpreter.

 

I grew up in Denmark with an English father and a Danish mother. My father spoke only English to my brother and I, and it was the first spoken language I learned. Later, I worked with translation to a great extent in my professional life.

 

Given my background as a bilingual, severely hearing impaired, tinnitus-ridden, and cochlear implanted person, and my love for working with languages, I am very grateful to have been allowed to translate Stuart’s book.

 

Thank you, Stuart, for trusting me with the translation of your deeply affecting story.

 

Ann Woodall, January 2014

“Han er ikke mig” fås nu som hæfte og i Kindle bogformat. Husk, at du ikke nødvendigvis skal bruge en Amazon Kindle e-bogslæser for at læse Kindle bøger. Kindle app’en til alle større mærker af smartphones, tablets og PC'er findes i din smartphones app store. Du kan også downloade Kindle PC app’en, så du kan læse bogen på din egen computer. For mere information, klik her.

Cochlear implantatet er blevet hyldet som én af menneskehedens mest utrolige opfindelser og

har ændret tilværelsen for mere end 350.000 personer i hele verden.

 

Det er en potentiel høreløsning for mennesker, som er svært hørehæmmede eller døve,

og beslutningen om kirurgisk implantation er en af de vigtigste beslutninger disse mennesker nogensinde vil tage.

 

Stuart McNaughton blev implanteret i 2001, og i sin gribende og bevægende fortælling om

livet som svært hørehæmmet barn og implanteret voksen deler han rejsen til hørelse med os.

 

“Han er ikke mig” går i dybden med emner som mobning blandt børn, diskrimination på arbejdspladsen

og konflikten mellem den døve og den hørende verden.

 

For yderligere oplysninger om forfatteren og cochlear implantater,

se venligst “Han er ikke mig” hjemmesiden på www.HeIsNotMe.com

Copyright © 2014 - Stuart McNaughton